17 Mar

CEOI 2016 -call for tasks !

CEOI 2016 -call for tasks !

Comisia știintifică a CEOI vă invită să propuneți probleme pentru competiția ce va avea loc în 2016, la Piatra-Neamț! Problemele propuse trebuie să fie de natură algoritmică, dar pot fi de orice tip: clasice, interactive sau output-only. Pentru a asigura o competiție cinstită, problemele propuse trebuie să respecte următoarele reguli (similare cu cele de la IOI):

 1. Problemele trebuie să nu fie sau să fi fost văzute de vreun potential participant la CEOI 2016.
 2. Problemele trebuie să nu fi fost propuse într-o competiție similară (online sau on-site).
 3. Problemele trebuie să fie rezolvabile de concurenți într-un timp de maximum 5 ore.
 4. Enunțurile trebuie să fie clare și usor de înțeles.
 5. Problemele trebuie să fie originale și/sau inovative.

Pentru a fi acceptată, o propunere de problemă trebuie să conțină următoarele:

 • Enunț în limba română, în plain-text sau PDF.
 • Descrierea soluției care obține punctaj maxim (preferabil și soluții parțiale).
 • Adresa de email a autorului.
 • CV-ul autorului, care să conțină și un scurt rezumat al activității acestuia în domeniul informaticii.

Toate aceste fișiere trebuie arhivate în format .zip (o singură arhivă!)

Dacă submisia va trece de selecția inițială, propunătorul va fi rugat să trimită și:

 • Sursa care implementează soluția optimă + surse care obțin punctaje parțiale.
 • Teste și generator de teste.

Vă așteptăm să trimiteți problemele pe adresa
ceoi-2016-call-for-tasks@googlegroups.com

Termenul limită este 31 mai pentru CEOI. Problemele trimise înainte de 30 aprilie vor fi luate în considerare pentru CEOI și loturi, în timp ce problemele trimise înainte de 31 martie vor fi luate în considerare pentru CEOI, loturi, ONI și baraj.